Bezpečnost na akcích

Samozřejmostí je, že na všech našich akcích a při všech našich aktivitách je bezpečnost účastníků na prvním místě. Tohoto se snažíme docílit díky několika pravidlům.
 1. Důkladně promyšlený program a struktura aktivit.
 2. Uvědomění si rizikových částí programu a eliminace těchto rizik.
 3. Vždy nachystaný "rescue plán" - plán řešení krizových situací.
 4. Vždy přítomen instruktor vzdělaný v oblasti první pomoci.
 5. U rizikových aktivit vždy přítomen kvalifikovaný pracovník (licencovaný).
 6. Lékárnička připravena u všech aktivit a programů.
 7. Používání bezpečných pomůcek a kvalitního (certifikovaného) vybavení.
 8. Pravidlo dobrovolnosti všem účastníkům (nikoho nenutíme).
 9. Vždy jasně stanovená pravidla se zřetelným porozuměním ze strany účastníků.
 10. Společná komunikace instruktorů s účastníky založená na důvěře.

Jsme účastníci seminářů a držitelé těchto licencí:

 • licence Hlavní vedoucí tábora
 • licence Zdravotník zotavovacích akci: Zdravotní seminář ZDrSeM (první pomoc v praxi)
 • licence Instruktor lanových aktivit I. i II. třídy (vysoké i nízké lanové překážky)
 • licence Instruktor inline bruslení
 • licence Instruktor lyžování
 • licence Instruktor vodní turistiky
 • licence Instruktor lezení na umělých stěnách
 • studijní obory FTK UP, Rekreologie: Zážitková pedagogika, management životního stylu a PdF UP, Vychovatelství: Řízení volnočasových aktivit.