Adaptační kurzy

Nová třída + nové prostředí = potřeba adaptace

Adaptační kurzAdaptační kurzy jsou speciální programy pro 1. ročníky středních škol, případně pro doplňované 6. třídy. Smyslem těchto kurzů je urychlení a zjednodušení procesu poznání nového kolektivu. Třída tak má možnost poznat se dříve, než spolu začne řešit studijní problémy. V herních a programových situacích je vyvářen prostor, kde se prostřednictvím zážitku celý kolektiv pozná a ulehčí si tak vstup do nového prostředí. Adaptační kurzKromě adaptačních kurzů realizovaných v různém prostředí dle požadavků školy se specializujeme také na adaptační kurzy přímo ve vaší škole. Pozitivum kurzu realizovaného v prostředí školy je adaptace nejen na třídu jako kolektiv, ale také na prostory školy. Žáci a studenti si tak vytvoří k prostředí vztah, který je založen na zábavě a ne pouze na tradičním učení. To platí především pro 6. třídy základních škol, u kterých se nemění příliš mnoho věcí. Tuto zkušenost máme i u žáků 1. třídy základní školy. I pro ně je vhodné, aby si ke škole vytvořili pozitivní vztah. Za vhodné považujeme také zapojení třídního učitele. Je-li učitel zapojen do programu, může mu to pomoci poznat jednotlivé žáky v neškolních situacích, jejich vzájemnou spolupráci a interakci.

Adaptační kurz v bodech

  • Adaptační kurz1-7 dní intenzivního programu
  • libovolný prostor, možnost programu přímo v prostorách školy
  • cíl: urychlení procesů skupinové dynamiky nově vznikajících i stálých třídních kolektivů
  • program vždy sestavován na míru dle potřeby školy
  • vždy je podstatná konzultace školy s námi!
  • cena stanovena individuálně

Máte zájem? Volejte 775 921 423 nebo pište info@naplno.eu!